Газета `НЕЗБОРИМА НАЦІЯ`
Газета `НЕЗБОРИМА НАЦІЯ`
Газета `НЕЗБОРИМА НАЦІЯ`
Головне менюПошук
Архів газети

  Архів за 2023 рік:


Передплата

Untitled Document

“Незборима нація” – газета для тих, хто хоче знати історію боротьби за свободу України. Це газета, в якій висвітлюються невідомі сторінки Визвольної боротьби за незалежність.
“Незборима нація” може стати неоціненним другом вчителя, школяра, студента, історика, краєзнавця, кожного, хто цікавиться героїчною і трагічною історією нашої Батьківщини.
Газету можна передплатити у будь-якому відділенні пошти:
Наш індекс – 33545
Індекс 87415 – для передплатників Донецької та Луганської областей.
Не забудьте передплатити “Незбориму нації” і для бібліотек та шкіл тих сіл, з яких ви вийшли.

Друзі, приєднуйте нових передплатників “Незборимої нації”.Дружні сайти

   
   
   
   
   
   
   
   


Він зберіг пам’ять про Визвольні змагання


Генерал-поручник Армії УНР св. пам. Михайло Садовський народився в Києві 29 липня 1887 року. По закінченні реальної школи вступив до Чугуївської військової шко­ли. Її закінчив 1912 року в ранзі підпоручника. Був направлений до 167-го Острозького полку в Черкасах і з ним виступив на війну 1914 року. В Російській армії обіймав різні командні посади, від командира сотні до помічника командира полку. Був нагороджений багатьма орденами і дослужився до капітана.
З вибухом Української національної революції Михайло Садовський одразу ж приєднався до тих свідомих українських патріотів, що боро­лися за державну незалежність Укра­їни і стриміли до створення власної української армії, в діях якої брав активну участь аж до переходу її за Збруч у листопаді 1920 року.
В останньому періоді Українсь­кої збройної боротьби Михайло Са­довський, вже в ранзі полковника Ар­мії УНР, обіймав визначні, переважно штабові, становища – в Головний шкі­льній управі Військового міністер­ства, Культурно-освітній управі Генерального штабу і Похідній канцеля­рії військового міністра при Ставці Головного отамана.
Особливо активною і багатогран­ною була діяльність генерала Михайла Садовського в еміграції. Тут у різний ча­с і різних в осередках він обіймав поcади: начальника Загальної уп­рави Військового міністерства (при Головному отаманові Симонові Петлюрі), на­чальника Військової похідної канце­лярії Головного отамана (при пре­зидентові Андрієві Лівицькому), начальника Персональної управи Військового мі­ністерства, члена Вищої військової ради, голови Вищої ради Хреста Симона Петлюри, заступника голови Спі­лки українських військових інвалідів у Польщі, заступника голови Украї­нського військово-історичного товариства, інші.
Крім суто військової праці, ген. М. Садовський багато своїх сил при­святив і праці громадській.  Варто згада­ти часи його пе­ребування в Каліші, де він був голо­вою Товариства допомоги емігрантам з України, головою Об’єднання укра­їнських організацій, а також Дому українського емігранта.
Обіймаючи визначні становища й у царині військовій, і в сус­пільно-громадській, а також працюючи в Українському центральному комітеті у Варшаві, що мав кілька десятків відділів у Польщі, генерал Михайло Садовський мав великі знайомства, особ­ливо серед вояцтва. Використовував їх для своєї най­улюбленішої праці – військової мемуаристики і збирання пам’яток Визвольної боротьби, а саме: жур­налу “За Державність”, організація музею Укра­їнської визвольної боротьби.
Переїхавши в 1950 р. до Кана­ди, Михайло Садовський активно діє – контактує з Державним центром УНР і всіляко йому допомогу. Довший час він був фінансовим уповноваженим, а потім і го­ловою представництва ВО УНРади Канади. В Канаді відновив Український воєнно-історичний інститут, був представником Канади в Комітеті бу­дови храму св. Симона в Парижі.
Варто згадати і праці генерала М. Садовського на ниві церковній. Він брав участь у церковних справах української громади при митрополиті Діонісієві у Варшаві, був членом Голов­ної церковної ради в таборах Поль­щі й Німеччини, членом консисторії УГКЦ в Канаді, членом Єпархіальної ради Східної Канади, почесним членом Катедральної парафії св. Во­лодимира в Торонто.
У кожній країні, де жив, брав активну, а досить часто і провідну, участь у житті військових організацій. У Канаді належав до СБУВ, головою Генеральної управи якого був у 1952 – 1956 роках.
[Помер Михайло Садовський, генерал-поручник Армії УНР, 29 грудня 1967 року].
На сторінках книги нашого бут­тя на чужині ім’я генерала М. Садовського буде часто згадуватися, бо його життєвий шлях рясно встеле­ний працею для України, бо цим жит­тєвим шляхом пройшов він твердо і непохитно. Жив тією ідеєю УНР, під прапори якої став у незабутніх днях Української національної революції, для неї працював, її прапорам зали­шився вірним до останніх хвилин сво­го життя...
Вічна йому пам’ять!

Генерал-поручник Михайло Садовський // Дороговказ: орган вояцької думки і чину. – Торонто, 1967. – Жовтень – грудень. – Ч. 18 (37). – С. 22 – 23.Історія Визвольних змагань

Роман КОВАЛЬ
Багряні жнива Української революції
Яків ГАЛЬЧЕВСЬКИЙ
З воєнного нотатника
Юрій ГОРЛІС-ГОРСЬКИЙ
Холодний Яр
Роман КОВАЛЬ
За волю і честь
Роман КОВАЛЬ
Коли кулі співали
Упорядники Роман Коваль і Віктор Рог
Жага і терпіння. Зеновій Красівський у долі українського народу
Роман КОВАЛЬ
Отаман Зелений
Роман КОВАЛЬ
ФІЛОСОФІЯ СИЛИ Есеї
Відбитка з "Нової Зорі"
ПОХОРОНИ начального вожда УГА ген. Мирона ТАРНАВСЬКОГО
Роман КОВАЛЬ
Нариси з історії Кубані
Роман КОВАЛЬ
Ренесанс напередодні трагедії
Роман КОВАЛЬ
Філософія Українства
Зеновій КРАСІВСЬКИЙ
Невольницькі плачі
Роман КОВАЛЬ, Віктор РОГ, Павло СТЕГНІЙ
Рейд у вічність
Роман КОВАЛЬ
І нарекли його отаманом Орлом


Радіопередача «Нація»

Автор та ведучий Андрій Черняк

Холодноярська республіка
Роман Коваль&Віктор Рог
Ким були невизнані нацією герої?
Роман Коваль
Про Кубанську Україну.
Роман Коваль
Про національну пам’ять.
Роман Коваль
Операція "Заповіт" Чекістська справа №206.
Роман Коваль
Україна в І-й світовій війні.
Роман Коваль
Українці у ІІ-й світовій війні.
Роман Коваль
Долі українських козачих родів.
Роман Коваль
Так творилось українське військо.
Роман Коваль
Кубанська Народна Республіка.
Роман Коваль«За Україну, за її волю!»

Авторська передача президента Історичного клубу «Холодний Яр» Романа Коваля «За Україну, за її волю!»


Подяка

Сердечно дякуємо за підтримку газети “Незборима нація”!

Іван КАЧУРИК – 300 грн.
Сергій ЗУБЧЕНКО (Київ) – 300 грн.
Віктор ДРУЗЬ  (с. Зорине, Сумщина) – 500 грн.
Ілля БОСАКОВСЬКИЙ – 500 грн.
Микола ТЕЛІЖЕНКО (Черкаси) – 600 грн.
Олександр РИЖЕНКО (Київ) – 2000 грн.

03049, Київ, вул. Курська, буд. 20, пом. 14. Т/факс:242-47-38 e-mail: Koval_r@ukr.net, kovalroman1@gmail.com Адмін розділ